Monstrøsitet

31. marts 2014 § Skriv en kommentar

Hermed link til min artikel “Monstrøsitet” – om præstationssubjektets sanselige længsel, adresseret gennem Jacques Derrida og Gilles Deleuzes terminologier og tænkning. Udkom i august-nummeret (2013) af Avis Venire, udgivet af konsulentvirksomheden Villa Venire.

Click to access monstroesitet.pdf

(this article is in Danish!)

Tavshed, livsfryd, ansvarlighed…og meget andet

10. februar 2012 § Skriv en kommentar

Teksten er et uddrag af det oplæg, jeg holdt ved STOK’s årsmøde i november 2011, og er netop publiceret i foreningens medlemsblad Systemisk Forum, 25. årgang nr. 1.

Og hvad handler det så om? Kort sagt, så er teksten en respons på vor tids illusion; at alt kan og skal fortælles…

Louise Holt INDLÆG til Systemisk Forum

Aporia – definition – WTF?

5. september 2011 § Skriv en kommentar

Aporia bliver udtalt på to måder, trykket lægges forskelligt. Jeg lægger det på i’et. Aporia er oprindeligt et græsk ord, der bruges i filosofien. Bl.a. den franske filosof Jacques Derrida bruger ordet. Det er i hans tekster, jeg oprindeligt stødte på det. Han skriver om a point of undecidability

Her kommer en bunke andre ord, der skulle forbinde sig med ordet aporia og på den måde give aporia decideret betydning, eller en definition. Being aporetic is to be at a loss, så læs og forstå gerne med tøven

noget uoverstigeligt / hårdknude, dødvande….oversat fra det langt bedre fyyyldige engelske impassse / tvivl / ubeslutsomhed / vanskelighed / indviklethed / rådvildhed

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with aporia at APORIA.